Kategorie Agregaty prądotwórcze

Oględziny i konserwacja agregatu prądotwórczego

Utrzymanie agregatu prądotwórczego w należytym stanie technicznym powinno być zapewnione przez poddawanie go regularnym oględzinom, konserwacjom i remontowi.

Zespół prądotwórczy stanowiący rezerwowe źródło zasilania, wyłączony z ruchu, powinien być co najmniej raz w miesiącu smarowany, uruchamiany i kontrolowany w zakresie:

 • Stanu technicznego akumulatora rozruchowego lub instalacji rozruchowej,
 • Stanu paliwa, oleju i płynu chłodzącego,
 • Działania pomp dostarczających paliwo,
 • Stanu czystości filtrów paliwa, oleju i powietrza,
 • Połączeń elektrycznych i stanu ochrony przeciwporażeniowej,
 • Odłączenia odbiorników od wspólnej sieci za pomocą wyłącznika głównego,
 • Wartości rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy,
 • Prawidłowego działania, w szczególności podnapięciowego samoczynnego wyłączenia wyłączników oraz blokad.

Oględziny agregatu prądotwórczego powinny być przeprowadzane w czasie pracy zespołu co najmniej raz w tygodniu i powinny obejmować:

 • Sprawdzenie stanu zespołu i jego pomieszczeń,
 • Sprawdzenie układu zasilania w paliwo, smarowanie i chłodzenia,
 • Sprawdzenie układu rozruchu,
 • Sprawdzenie poprawności działania wentylacji i urządzeń odprowadzania spalin,
 • Sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych,
 • Sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej,
 • Sprawdzenie stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • Sprawdzenie wyposażenia w sprzęt ochronny,
 • Osłuchanie i sprawdzenie zespołu prądotwórczego pod względem płynności pracy.

Przeglądy zespołu prądotwórczego powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy podczas postoju i powinny obejmować:

 • Oględziny,
 • Wymianę oleju i smarowania całego zespołu,
 • Oczyszczenia styków elektrycznych,
 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów zespołu,
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • Sprawdzenie:

– akumulatora lub instalacji rozruchowej i zapłonowej,

– układów paliwa, smarowania, chłodzenia i rozrządu,

– stanu technicznego prądnicy i silnika,

– przyrządów pomiarowych, sygnalizacyjnych i zabezpieczeń,

– stanu technicznego tablicy rozdzielczej,

– układu regulacji zespołu,

– stanu oświetlenia w miejscu pracy agregatu,

 • Czynności konserwacyjne,
 • Wymianę zużytych części.

Terminy i zakresy przeprowadzania remontów agregatów prądotwórczych określa kierownik zakładu na podstawie wyników stanu technicznego zespołu. Przykładowe okoliczności zakłócające prawidłową pracę przenośnych agregatów prądotwórczych to pierwszy krok do prawidłowej diagnozy uszkodzenia agregatu. Ocena stanu technicznego zespołu prądotwórczego powinna być dokonywana nie rzadziej niż raz w roku. Prawidłowe użytkowanie i serwisowanie agregatu zapewni gwarancję zasilania w sytuacjach awaryjnych. Dlatego tak ważne jest aby nasz agregat działał niezawodnie w ważnych dla naszej działalności momentach.

Kategorie Agregaty prądotwórcze

Jak prawidłowo używać i serwisować agregat prądotwórczy

serwis agregatu prądotwórczego

Prawidłowa obsługa agregatu prądotwórczego

Zespoły prądotwórcze mogą obsługiwać osoby posiadające dodatkowe kwalifikacje w zakresie eksploatacji zespołów prądotwórczych.

W czasie eksploatacji zespołu prądotwórczego należy co najmniej raz w miesiącu kontrolować stan połączeń śrubowych instalacji elektrycznej tablicy. Szczególnie należy kontrolować i dokręcać śruby na zaciskach obwodów siłowych (wyłącznik główny, listwa zaciskowa, styczniki, gniazda). Poluzowanie połączenia na zaciskach wyłącznika głównego i listwy zaciskowej mogą spowodować wypalenie zacisków lub uszkodzenie izolacji przewodów. Doprowadzi to do zakłóceń w pracy zasilanych odbiorników mocy lub braku ich zasilania.

Sterowanie silnikiem zespołu prądotwórczego może odbywać się:

 • Manualnie (ręcznie),
 • Elektrycznie (elektrostart),
 • Automatycznie (SZR).

Należy pamiętać, że stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym zespołów prądotwórczych wymagają posiadania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym.

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

 • Zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • Zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • Zasad i warunków wykonywania prac kontrolo-pomiarowych i montażowych agregatów prądotwórczych,
 • Zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielenia pierwszej pomocy,
 • Instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

serwis agregatu prądotwórczego

Możliwe przyczyny awarii agregatów prądotwórczych z silnikami benzynowymi

Wykaz okoliczności zakłócających prawidłową pracę przenośnych agregatów prądotwórczych z silnikami benzynowymi.

Usterka Możliwa przyczyna Sposób naprawy
Problem z uruchomieniem silnika ·         Brak paliwa

·         Poziom oleju odbiegający od normy

·         Silnik zimny a ssanie wyłączone

·         Zanieczyszczona świeca zapłonowa

·         Zanieczyszczony układ zapłonu

·         Sprawdzić stan paliwa

·         Sprawdzić poziom oleju

·         Sprawdzić, ewentualnie włączyć ssanie, gdy silnik jest zimny, a wyłączyć, gdy jest rozgrzany

·         Sprawdzić, ewentualnie oczyścić świece zapłonowe

·         W przypadku stwierdzenia niedomagania układu zapłonowego skontaktować się z serwisem

Nierówna, zakłócona praca silniak ·         Sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku

·         Sprawdzić położenie dźwigni ssania

·         Sprawdzić czystość filtrów paliwa

·         Sprawdzić czy jest wyłączone ssanie

·         Sprawdzić czystość filtra powietrza

·         Sprawdzić pochodzenie paliwa

·         Wyłączyć agregat i uzupełnić paliwo

·         Wyłączyć ssanie

·         Wymienić przepływowy filtr paliwa, oczyścić siatkowy filtr paliwa

·         Oczyścić lub wymienić filtr powietrza

·         Wymienić „podejrzane” paliwo

Brak napięcia na gniazdach sekcji odbiorczej ·         Sprawdzić styki prądnicy

·         Sprawdzić stan kondensatora

·         Sprawdzić stan (pomiary) uzwojeń prądnicy

·         Sprowadzić obroty silnika

·         Dokręcić styki prądnicy

·         Wymienić uszkodzony kondensator

·         Odstawić agregat do autoryzowanego serwisu

Nieprawidłowe napięcie w gniazdach sekcji odbiorczej ·         Sprawdzić pojemność kondensatora

·         Sprawdzić jakość diod wirnika prądnicy

·         Sprawdzić jakość uzwojeń wirnika (pomiary)

·         Sprawdzić obciążenie agregatu

·         Sprawdzić obrotu silnika

·         Wymienić uszkodzony kondensator

·         Wymienić uszkodzone diody (serwis)

·         Odstawić agregat do serwisu

·         Zmniejszyć obciążenie agregatu

 

Głośna praca prądnicy, drgania, stuki ·         Sprawdzić stan połączenia kołnierzowego silnika z prądnicą

·         Sprawdzić stan łożyska prądnicy

·         Sprawdzić obroty silnika

·         Dokręcić połączenia śrubowe kołnierza silnik-prądnica

·         Odstawić agregat do serwisu

·         Wymienić komplet amortyzatorów gumowych agregatu

 

Możliwe przyczyny awarii agregatów prądotwórczych z silnikami wysokoprężnymi

Wykaz okoliczności zakłócających prawidłową pracę przenośnych zespołów prądotwórczych z silnikami wysokoprężnymi.

Usterka Możliwa przyczyna Sposób naprawy
Problem z uruchomieniem silnika ·         Włączony wyłącznik bezpieczeństwa (grzybkowy czerwony) na panelu

·         Brak paliwa

·         Poziom oleju odbiegający od normy

·         Zanieczyszczony filtr separacyjny

·         Zapowietrzona pompa paliwa

·         Uszkodzony system podgrzewania silnika (świece żarowe lub grzałki podgrzewcze kolektora ssącego)

·         Sprawdzić powód wciśnięcia wyłącznika bezpieczeństwa, usunąć awarię  i odciągnąć wyłącznik grzybkowy,

·         Sprawdzić stan paliwa

·         Sprawdzić poziom oleju

·         Opróżnić z wody filtr separacyjny

·         Odpowietrzyć pompę poprzez 3-krotne (do 5 sekund) powtórzoną próbę uruchomienia silnika

·         Sprawdzić, ewentualnie wymienić elementy grzejne (serwis)

Nierówna zakłócona praca silnika, gaśnie kontrolka pracy OK ·         Sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku

·         Sprawdzić poziom oleju w misie

·         Sprawdzić czystość filtrów paliwa

·         Sprawdzić czystość filtra powietrza

·         Sprawdzić pochodzenie paliwa, od jesieni stosować tylko zimowy olej napędowy

WYŁĄCZYĆ AGEGAT

·         Uzupełnić paliwo

·         Sprawdzić poziom oleju na niewkręconym wskaźniku bagnetowym

·         Wymienić przepływowy filtr paliwa, oczyścić separacyjny filtr paliwa

·         Oczyścić lub wymienić filtr powietrza

·         Wymienić „podejrzane” paliwo

Brak napięcia na wskaźnikach panelu, a przyłączone odbiorniki nie funkcjonują ·         Sprawdzić stan bezpieczników

·         Sprawdzić styki prądnicy

·         Sprawdzić stan (pomiary) uzwojeń prądnicy

·         Sprawdzić obroty silnika

·         Dokręcić styki prądnicy

·         Sprawdzić przyczynę wyłączenia bezpieczników, po usunięciu awarii odbiornika włączyć bezpiecznik

·         Odstawić agregat do autoryzowanego serwisu lub na miejsce eksploatacji agregatu

Wskaźniki na panelu sterowniczym informują o nieprawidłowym napięciu generowanego prądu ·         Sprawdzić jakość uzwojeń wirnika (pomiary)

·         Sprawdzić obciążenie agregatu

·         Sprawdzić obrotu silnika

·         Wymienić uszkodzone diody (serwis)

·         Odstawić agregat do serwisu

·         Zmniejszyć obciążenie agregatu

Głośna praca prądnicy, drgania, stuki ·         Sprawdzić stan połączenia kołnierzowego silnika z prądnicą

·         Sprawdzić stan łożyska prądnicy

·         Sprawdzić stan amortyzatorów gumowych agregatu

·         Dokręcić połączenia śrubowe kołnierza silnik-prądnica (serwis)

·         Odstawić agregat do serwisu

·         Wymienić komplet amortyzatorów gumowych agregatu prądotwórczego

 

Kategorie Agregaty prądotwórcze

Instalacja stacjonarnych agregatów prądotwórczych

instalacja agregatu prądotwórczego

Agregaty prądotwórcze stacjonarne stanowią rezerwowe źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia z sieci energetyki zawodowej. Agregaty prądotwórcze stacjonarne montowane są na fundamentach w pomieszczeniach zamkniętych. Instaluje się je między innymi w szpitalach, centrach telekomunikacyjnych, stacjach uzdatniania wody, ciepłowniach, zakładach produkcyjnych wymagających ciągłości zasilania, itp.

Agregaty stacjonarne wyposażone są zwykle w samoczynne urządzenia rozruchowe uruchamiające zespół w chwili zaniku napięcia w sieci podstawowego zasilania z energetyki zawodowej i zatrzymujące zespół po powtórnym pojawieniu się napięcia.

Zespołu prądotwórczego nie wolno podłączać bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. Połączenie zespołu do instalacji elektroenergetycznej budynku musi wykonać elektryk posiadający odpowiednie kwalifikacje na podstawie warunków wydanych przez właściwy Rejon Energetyczny.

Zespół należy uziemić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sieć zasilającą należy wyposażyć w odpowiednie zabezpieczenie nadmiaroprądowe oraz w ochronę przeciwprzepięciową, zgodnie z zaleceniami stosownych norm. Po dokonaniu podłączenia wykonać pomiary instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji instalacji, pomiar uziemiania).

Przyjęcie zespołu prądotwórczego do eksploatacji może nastąpić po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób i pomiarów. Jeżeli zespół przewidziany jest do rezerwowego zasilania urządzeń zasilanych ze wspólnej sieci energetyki zawodowej, w przyjęciu do eksploatacji powinien uczestniczyć jej przedstawiciel.

Zespół prądotwórczy o napięciu 0,4 V lub wyższym przed przyjęciem do eksploatacji powinien być  poddany ruchowi próbnemu na warunkach określonych w dokumentacji fabrycznej.

Dla zespołu prądotwórczego o mocy 32 kVA lub większej powinien być opracowany program pracy uwzględniający:

 • Układ połączeń sieci dla ruchu w warunkach normalnych i przy zakłóceniach,
 • Sposób przyłączania do wspólnej sieci, synchronizację z siecią i inne warunki zasilania określonych odbiorników,
 • Charakterystykę zasilanych odbiorników i wymagane przez nie wartości napięć oraz zakres częstotliwości,
 • Moc przewidywaną do dostarczania z zespołu prądotwórczego,
 • Warunki uruchamiania i przewidywany czas pracy agregatu,
 • Wielkość zapasu paliwa i oleju,
 • Wymagania w zakresie oszczędności paliw i energii.

Program pracy zespołu prądotwórczego należy opracować nie rzadziej niż raz na trzy lata. Prowadzenie ruchu zespołu prądotwórczego powinno być rejestrowane w dzienniku operacyjnym. Szczegółowy zakres i formy rejestracji określa instrukcja eksploatacyjna.

Instalacja zewnętrzna agregatu prądotwórczego

Przy uzgadnianiu miejsca instalacji zewnętrznej zespołu prądotwórczego należy brać pod uwagę:

 • Powierzchnię posadowienia – należy zapewnić min. 1,5 m wolnej przestrzeni wokół zespołu prądotwórczego dla bezpieczeństwa i bezproblemowej obsługi zespołu prądotwórczego,
 • Nie należy wykonywać instalacji pod drzewami lub materiałami łatwo palnymi,
 • Należy wybrać taką odległość instalacji od budynku, aby hałas nie przeszkadzał mieszkańcom,
 • Zespół prądotwórczy w oczekiwaniu na instalację musi być przechowywany na wypoziomowanym, utwardzonym podłożu,
 • Zespół prądotwórczy musi być posadowiony na wypoziomowanej, jednolitej płycie fundamentowej lub na wypoziomowanym, specjalnie przygotowanym fundamencie (dla instalacji stałej),
 • Przytwierdzenie zespołu prądotwórczego do płyty fundamentowej/fundamentu musi odbyć się w przeznaczonych do tego celu miejscach w podstawie obudowy (w ramie zespołu prądotwórczego przygotowano miejsca wkręcania poziomych śrub mocujących kątownik; część pozioma kątownika służy do przeprowadzenia kołków rozporowych; kotwienie należy wykonać po posadowieniu zespołu prądotwórczego – nie jest wymagany montaż żadnych elementów mocujących na etapie wykonania płyty fundamentowej/fundamentu),
 • Należy przewidzieć ułożenie w wykopie (tunel/osłon, itp.) dla drogi kablowej pomiędzy zespołem prądotwórczym a rozdzielnicą, w której będzie odbywać się załączenie zespołu prądotwórczego do pracy z odbiornikami.

Wymagania stawiane instalacji wewnętrznej dla agregatu prądotwórczego

Agregat prądotwórczy należy zainstalować oraz eksploatować w pomieszczeniu:

 • Ze sprawnie działającą wentylacją (w przypadku rozszczelnienia się instalacji wylotu spalin występuje niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla oraz szkodliwe działanie spalin na organizm ludzki),
 • Zabezpieczonym przed dostępem do osób postronnych, dzieci, zwierząt,
 • Właściwie oświetlonym, suchym i czystym,
 • Wyposażonym we właściwy sprzęt gaśniczy,
 • Wyposażony w czerpnię oraz wyrzutnię powietrza (ich usytuowanie oraz wymiary zawarte są w wytycznych zabudowy),
 • O wymiarach umożliwiających dostęp obsługi do zespołu prądotwórczego z każdej strony (wymiary podane w wytycznych zabudowy),
 • Gdzie nie występują materiały i gazy wybuchowe.

Przy uzgadnianiu miejsca instalacji wewnętrznej agregatu prądotwórczego należy brać pod uwagę:

 • Gabaryty agregatu prądotwórczego, oraz otworów drzwiowych/bram umożliwiających wprowadzenie zespołu prądotwórczego do pomieszczenia,
 • Powierzchnię posadowienia – należy zapewnić min. 1,5 m wolnej przestrzeni wokół zespołu prądotwórczego dla bezproblemowej obsługi zespołu prądotwórczego otwartego oraz w przypadku zespołu prądotwórczego zabudowanego min. Szerokość drzwi z każdej strony,
 • Należy wykonać taką wentylację, aby hałas nie przeszkadzał innym użytkownikom budynku i w przestrzeni wokół wlotów i wylotów powietrza na zewnątrz,
 • Zespół prądotwórczy musi być posadowiony na jednolitej płycie fundamentowej z wykonaną dylatacją wokół płyty, aby drgania nie przenosiły się na resztę budynku,
 • Przytwierdzenie zespołu prądotwórczego do płyty fundamentowej musi odbyć się w przeznaczonych do tego celu miejscach w podstawie ramy,

Należy przewidzieć ułożenie drogi kablowej pomiędzy zespołem prądotwórczym a rozdzielnicą, w której będzie odbywać się załączenie zespołu prądotwórczego do pracy z odbiorami.

Kategorie Agregaty prądotwórcze

Jak dobrać zespół prądotwórczy do obciążenia?

jak dobrać agregat prądotwórczy

Dobór agregatu prądotwórczego jednofazowego

Przy dobrze jednofazowego zespołu prądotwórczego, w zależności od ilości i rodzaju zasilanych urządzeń oraz na podstawie okresowego pomiaru energii elektrycznej, należy ustalić tzw. Współczynnik równoczesności, który pozwoli określić zapotrzebowanie mocy w stosunku do mocy zainstalowanych odbiorników, a tym samym pośrednio moc agregatu. Te same zestawienia można wykonać bez pomiarów energii. Praktyka pokazuje, że rzeczywisty pobór mocy jest z reguły wyższy niż przybliżone zestawienie. Zwykle moc załączonych odbiorników powinna wynosić około 60-70% mocy znamionowej zespołu prądotwórczego.

Przykładowe wartości mocy pobieranej (w W) przez typowe urządzenia gospodarstwa domowego

Urządzenie

Moc [W]

Urządzenie

Moc [W]

Świetlówka

20-40

Kuchenka elektryczna

200

Żarówka

40-100

Telewizor

150

Mikser

200

Radio

200

Pompa centralnego ogrzewania

300

Wentylator

350

Drukarka

350

Odkurzacz

400

Wiertarka

600

Zamrażarka

700

Suszarka do włosów

1000

Żelazko

1000

Ekspres do kawy

1000

Frytkownica

1000

Kosiarka do trawy

1000

Pilarka łańcuchowa

1500

Betoniarka

1500

Kuchenka mikrofalowa

1500

Sprężarka

2200

Wiertarka udarowa

2500

Czajnik elektryczny

2500

Pralka elektryczna

4000

 

Przy podłączeniu silników indukcyjnych jednofazowych należy pamiętać, że posiadają one prąd rozruchu pięciokrotnie lub więcej razy większy od znamionowego. Takie silniki stosuje się m. in. do napędu pomp cieczy brudnych, hydroforów i lodówek. W tych i innych przypadkach przy doborze odpowiedniego zespołu prądotwórczego należy posłużyć się instrukcją obsługi dane urządzenia lub specjalistów sprzedających dane urządzenie.

Dobór agregatu prądotwórczego trójfazowego

Przy doborze trójfazowego zespołu prądotwórczego, w zależności od ilości i rodzaju zasilanych urządzeń oraz na podstawie okresowego pomiaru energii elektrycznej, również należy ustalić tzw. Współczynnik równoczesności, który pozwoli określić zapotrzebowanie mocy w stosunku do mocy zainstalowanych odbiorników, a tym samym pośrednio określić moc zespołu prądotwórczego. Te same zestawienia można wykonać bez pomiarów energii. Podobnie jak w agregatach jednofazowych, moc załączonych odbiorników powinna wynosić około 60-70% mocy znamionowej zespołu prądotwórczego dla pracy w kategorii AC1. Tak określona moc posiada rezerwę niezbędną do procesów uruchamiania urządzeń elektrycznych. Dla pracy w kategorii AC2 i AC3 należy pamiętać, że moc silnika elektrycznego podana na tabliczce znamionowej określą jego znamionową moc mechaniczną na wale przy znamionowym współczynniku mocy cosj. Określenie zapotrzebowania mocy zawsze powinno zawierać analizę warunków i zapotrzebowania prądowego.

Tutaj także należy zauważyć, że gniazd lub zacisków jednofazowych prądnic trójfazowych nie można odebrać więcej niż 50% mocy znamionowej zespołu, a asymetria obciążenia poszczególnych faz w prądnicach trójfazowych nie może być większa niż 30%.

W szczególności należy mieć na uwadze rozruch silników indukcyjnych klatkowych w kategorii AC3, charakteryzujący się wysokim prądem rozruchowym Ir, którego zależności w stosunku do prądu znamionowego In są następujące:

 • Załączenie bezpośrednie: Ir:In=4-6
 • Załączenie za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt Ir:In=2-3
 • Załączenie poprzez przetwornicę częstotliwości Ir:In=1,5-3
 • Załączenie poprzez przekształtnik fazowy Ir:In=2-4

Następnie należy uwzględnić dopuszczalny spadek napięcia na zasilanych urządzeniach o wysokim zapotrzebowaniu mocy rozruchowej, które wynoszą odpowiednio:

 • Do 10% dla odbiorników czułoprądowych, urządzeń elektronicznych, oświetlenia specjalnego, itp.
 • Do 20% dla standardowych instalacji w budynkach mieszkalnych i zakładach przemysłowych.

Należy pamiętać także o spadku napięcia na linii zasilającej i obliczyć dopuszczalną długość przewodu zasilającego przy określonym przekroju. Przyjmując dopuszczalny spadek napięcia na przewodzie zasilającym U=2%(400V) można posłużyć się wzorem:

L=44/In x Rp

Gdzie Rp oznacza rezystancję odcinka przewodu o długości 10 m (zgodnie z danymi dostawcy)

Powyższy wzór dotyczy linii zasilającej i nie jest przedmiotem dalszych rozważań. W każdym przypadku należy jednak pamiętać o jego bezpośrednim wpływie na warunki zasilania.

Do określenia zapotrzebowania mocy rozruchowej do zasilania odbiorników o wysokim prądzie rozruchu i po uwzględnieniu dynamicznego spadku napięcia moc tę ustala się w następujący sposób:

Sr = 1,3(Ir/In) x Pn x k

Gdzie Sr – moc rozruchowa, Pn – moc czynna odbiorników, Ir – prąd rozruchowy w A, In – prąd znamionowy w A, k – współczynnik korekcji w zależności od stopnia obciążenia

Po określeniu mocy rozruchowej i uwzględnieniu dynamicznego spadku napięcia należy przystąpić do wyliczenia mocy znamionowej agregatu prądotwórczego. Ostatecznie powinno się wybrać odpowiednio większy zespół ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną wraz ze wzrostem postępu technicznego. Dla zabezpieczenia przyszłego zapotrzebowania na energie elektryczną zaleca się zastosować 20% rezerwę.

Agregat prądotwórczy z założenia służy do zapewnienia zasilania gwarantowanego. W zależności od potrzeb, zastosowania i wymagań można zdecydować się na wybór agregatu jedno- lub trójfazowego. O dobór optymalnego zespołu warto dopytać pracowników zatrudnionych w naszym serwisie agregatów w Kielcach. Pozostają oni do dyspozycji Klientów. Należy pamiętać, że wybór zespołu prądotwórczego jest ściśle uzależniony od indywidualnych potrzeb.

Kategorie Agregaty prądotwórcze

Prądnica prądu przemiennego w agregacie prądotwórczym

prądnica jednofazowa

Częścią mechaniczną która jest sercem agregatu prądotwórczego jest prądnica prądu przemiennego. Prądnica prądu przemiennego zespołu prądotwórczego to urządzenie przetwarzające energię mechaniczną dostarczaną przez silnik spalinowy na energię elektryczną w postaci prądu przemiennego. W tym celu wykorzystuje się zjawisko indukcji siły elektromotorycznej powstającej w wyniku ruchu obrotowego uzwojeń (przewodników) w polu magnetycznym. Mówimy wówczas o zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Prądnice prądu przemiennego w agregatach prądotwórczych dzielą się (ze względu na budowę) na prądnice synchroniczne i asynchroniczne. Prądnice możemy podzielić także, uwzględniając stopień ochrony (IP) lub ilość faz( 1 lub 3). Prądnica składa się z części nieruchomej zwanej stojanem i ruchomej zwanej winnikiem. Umiejscowienie łożyska z jednej strony oraz sztywne kołnierzowe połączenie z korpusem silnika gwarantuje trwałość zespołu i relatywnie cichą pracę.

Prądnice synchroniczne w agregacie prądotwórczym.

Prądnice synchroniczne składają się z ruchomego wirnika i stojana na stałe mocowanego w korpusie agregatu. Wirnik umieszczony jest wewnątrz stojana i stanowi rdzeń magnetyczny, którego uzwojenie osadzone jest na osi sztywno połączonej z wałkiem zdawczym silnika. Uzwojenie stanowi cewka wzbudzająca, przez którą płynie prąd stały doprowadzany z zewnętrznego źródła (prądnicy silnika spalinowego). Prąd ten wytwarza stałe pole magnetyczne wirnika, gdyż każda cewka staje się w tej sytuacji elektromagnesem. Obrót wirnika (a więc i pola magnetycznego) powoduje zmianę strumienia pola magnetycznego oddziałowującego na uzwojenia stojana. Zgodnie z prawami fizyki mamy wówczas do czynienia ze zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej. W wyniku tego zjawiska indukuje się napięcie przemienne w uzwojeniach stojana i na końcówkach mocy (odczepach stojana) pojawia się prąd przemienny o przebiegu sinusoidalnym. Dla uzyskania odpowiedniej częstotliwości napięcia wirnik musi obracać się z odpowiednią prędkością (na przykład 3000 obr/min). Nazwa tego typu prądnicy związana jest z zasadą działania opartą o synchronizację prędkości obrotowej wirnika i pola magnetycznego generowanego w stojanie. Pole wirnika i stojana wiruje w tym samym kierunku i z taką samą prędkością. Stojan stanowi zewnętrzną, nieruchomą część prądnicy. Na obwodzie stojana umieszczone są uzwojenia (cewki), w których indukuje się napięcie przemienne, które po „obróbce” przekazywane jest na gniazda. Wytwarzany prąd może być jedno- lub trójfazowy – zależy to od liczby uzwojeń.

prądnica jednofazowa

Prądnica jednofazowa

Prądnice asynchroniczne w agregacie prądotwórczym.

Prądnice asynchroniczne podobnie jak prądnice synchroniczne, składają się z dwóch zasadniczych elementów: wirnika i stojana. Wirnik stanowi pakiet sztancowanych (izolowanych) blach stalowych jednostronnie pokrytych preparatem krzemowym. Napięcie z sekcji kondensatorów przekazane na stojan wzbudza pole elektromagnetyczne oddziałowujące na obracający się wirnik. W obracającym się wirniku, a więc w pakiecie wirnika, następuje kompensacja energii. Pracujący silnik spalinowy obraca wirnik (rdzeń), który powoduje jednoczesne wirowanie pola magnetycznego. Zmienność pola magnetycznego względem stałych uzwojeń (cewek) stojana indukuje w nich siłę elektromotoryczną. W zależności od liczby uzwojeń wytwarzany prąd jest jedno- lub trójfazowy. Prądnice asynchroniczne wyposaża się dodatkowo w kondensator.

Różne modele agregatów posiadają inną specyfikację oraz części. W naszym zakładzie oprócz części zamiennych do prądnicy synchronicznych i asynchronicznych można znaleźć wiele innych część do agregatów prądotwórczych. Części zamienne znajdują się na naszym magazynie, dzięki czemu oferujemy od ręki szeroki dostęp do część wielu producentów agregatów.