instalacja agregatu prądotwórczego

Agregaty prądotwórcze stacjonarne stanowią rezerwowe źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia z sieci energetyki zawodowej. Agregaty prądotwórcze stacjonarne montowane są na fundamentach w pomieszczeniach zamkniętych. Instaluje się je między innymi w szpitalach, centrach telekomunikacyjnych, stacjach uzdatniania wody, ciepłowniach, zakładach produkcyjnych wymagających ciągłości zasilania, itp.

Agregaty stacjonarne wyposażone są zwykle w samoczynne urządzenia rozruchowe uruchamiające zespół w chwili zaniku napięcia w sieci podstawowego zasilania z energetyki zawodowej i zatrzymujące zespół po powtórnym pojawieniu się napięcia.

Zespołu prądotwórczego nie wolno podłączać bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. Połączenie zespołu do instalacji elektroenergetycznej budynku musi wykonać elektryk posiadający odpowiednie kwalifikacje na podstawie warunków wydanych przez właściwy Rejon Energetyczny.

Zespół należy uziemić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sieć zasilającą należy wyposażyć w odpowiednie zabezpieczenie nadmiaroprądowe oraz w ochronę przeciwprzepięciową, zgodnie z zaleceniami stosownych norm. Po dokonaniu podłączenia wykonać pomiary instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji instalacji, pomiar uziemiania).

Przyjęcie zespołu prądotwórczego do eksploatacji może nastąpić po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób i pomiarów. Jeżeli zespół przewidziany jest do rezerwowego zasilania urządzeń zasilanych ze wspólnej sieci energetyki zawodowej, w przyjęciu do eksploatacji powinien uczestniczyć jej przedstawiciel.

Zespół prądotwórczy o napięciu 0,4 V lub wyższym przed przyjęciem do eksploatacji powinien być  poddany ruchowi próbnemu na warunkach określonych w dokumentacji fabrycznej.

Dla zespołu prądotwórczego o mocy 32 kVA lub większej powinien być opracowany program pracy uwzględniający:

 • Układ połączeń sieci dla ruchu w warunkach normalnych i przy zakłóceniach,
 • Sposób przyłączania do wspólnej sieci, synchronizację z siecią i inne warunki zasilania określonych odbiorników,
 • Charakterystykę zasilanych odbiorników i wymagane przez nie wartości napięć oraz zakres częstotliwości,
 • Moc przewidywaną do dostarczania z zespołu prądotwórczego,
 • Warunki uruchamiania i przewidywany czas pracy agregatu,
 • Wielkość zapasu paliwa i oleju,
 • Wymagania w zakresie oszczędności paliw i energii.

Program pracy zespołu prądotwórczego należy opracować nie rzadziej niż raz na trzy lata. Prowadzenie ruchu zespołu prądotwórczego powinno być rejestrowane w dzienniku operacyjnym. Szczegółowy zakres i formy rejestracji określa instrukcja eksploatacyjna.

Instalacja zewnętrzna agregatu prądotwórczego

Przy uzgadnianiu miejsca instalacji zewnętrznej zespołu prądotwórczego należy brać pod uwagę:

 • Powierzchnię posadowienia – należy zapewnić min. 1,5 m wolnej przestrzeni wokół zespołu prądotwórczego dla bezpieczeństwa i bezproblemowej obsługi zespołu prądotwórczego,
 • Nie należy wykonywać instalacji pod drzewami lub materiałami łatwo palnymi,
 • Należy wybrać taką odległość instalacji od budynku, aby hałas nie przeszkadzał mieszkańcom,
 • Zespół prądotwórczy w oczekiwaniu na instalację musi być przechowywany na wypoziomowanym, utwardzonym podłożu,
 • Zespół prądotwórczy musi być posadowiony na wypoziomowanej, jednolitej płycie fundamentowej lub na wypoziomowanym, specjalnie przygotowanym fundamencie (dla instalacji stałej),
 • Przytwierdzenie zespołu prądotwórczego do płyty fundamentowej/fundamentu musi odbyć się w przeznaczonych do tego celu miejscach w podstawie obudowy (w ramie zespołu prądotwórczego przygotowano miejsca wkręcania poziomych śrub mocujących kątownik; część pozioma kątownika służy do przeprowadzenia kołków rozporowych; kotwienie należy wykonać po posadowieniu zespołu prądotwórczego – nie jest wymagany montaż żadnych elementów mocujących na etapie wykonania płyty fundamentowej/fundamentu),
 • Należy przewidzieć ułożenie w wykopie (tunel/osłon, itp.) dla drogi kablowej pomiędzy zespołem prądotwórczym a rozdzielnicą, w której będzie odbywać się załączenie zespołu prądotwórczego do pracy z odbiornikami.

Wymagania stawiane instalacji wewnętrznej dla agregatu prądotwórczego

Agregat prądotwórczy należy zainstalować oraz eksploatować w pomieszczeniu:

 • Ze sprawnie działającą wentylacją (w przypadku rozszczelnienia się instalacji wylotu spalin występuje niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla oraz szkodliwe działanie spalin na organizm ludzki),
 • Zabezpieczonym przed dostępem do osób postronnych, dzieci, zwierząt,
 • Właściwie oświetlonym, suchym i czystym,
 • Wyposażonym we właściwy sprzęt gaśniczy,
 • Wyposażony w czerpnię oraz wyrzutnię powietrza (ich usytuowanie oraz wymiary zawarte są w wytycznych zabudowy),
 • O wymiarach umożliwiających dostęp obsługi do zespołu prądotwórczego z każdej strony (wymiary podane w wytycznych zabudowy),
 • Gdzie nie występują materiały i gazy wybuchowe.

Przy uzgadnianiu miejsca instalacji wewnętrznej agregatu prądotwórczego należy brać pod uwagę:

 • Gabaryty agregatu prądotwórczego, oraz otworów drzwiowych/bram umożliwiających wprowadzenie zespołu prądotwórczego do pomieszczenia,
 • Powierzchnię posadowienia – należy zapewnić min. 1,5 m wolnej przestrzeni wokół zespołu prądotwórczego dla bezproblemowej obsługi zespołu prądotwórczego otwartego oraz w przypadku zespołu prądotwórczego zabudowanego min. Szerokość drzwi z każdej strony,
 • Należy wykonać taką wentylację, aby hałas nie przeszkadzał innym użytkownikom budynku i w przestrzeni wokół wlotów i wylotów powietrza na zewnątrz,
 • Zespół prądotwórczy musi być posadowiony na jednolitej płycie fundamentowej z wykonaną dylatacją wokół płyty, aby drgania nie przenosiły się na resztę budynku,
 • Przytwierdzenie zespołu prądotwórczego do płyty fundamentowej musi odbyć się w przeznaczonych do tego celu miejscach w podstawie ramy,

Należy przewidzieć ułożenie drogi kablowej pomiędzy zespołem prądotwórczym a rozdzielnicą, w której będzie odbywać się załączenie zespołu prądotwórczego do pracy z odbiorami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail, nie zostanie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

1 × 3 =