Bezpieczne używanie agregatu prądotwórczego

BHP przy obsłudze agregatu prądotwórczego.

Agregaty prądotwórcze są powszechnie stosowane przez gospodarstwa rolne, straż pożarną, zakłady energetyczne oraz inne ośrodki wymagające niezależnego źródła energii elektrycznej. Agregaty mogą być przenośne, montowane na przyczepach, zabudowane i stacjonarne. Dzięki dostępowi do różnych rozwiązań technicznych agregatów, różnych mocy znamionowych i różnych zastosowań bardzo ważna jest prawidłowa i bezpieczna obsługa agregatu. Aby agregat działał poprawnie wymagane jest obsługa  przez świadomego operatora. Na rynku świętokrzyskim oferujemy obsługę agregatów prądotwórczych od wielu lat, a nasze doświadczenie pozwoliło zebrać kilkanaście zasad bezpiecznej pracy agregatów prądowych.

 • Agregaty prądotwórcze mogą być obsługiwane tylko przez wyznaczone osoby uprawnione do obsługi generatorów elektryczności.
 • W czasie czynności przygotowawczych do uruchomienia agregatu należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisy BHP i P.POŻ.
 • Należy zwracać uwagę, by nigdy nie umieszczać na agregatach żadnych przedmiotów: kluczy, narządzi, płynów.
 • Przed uruchomieniem agregatu należy sprawdzić czy nie jest on ustawiony w miejscu gdzie są porozlewane płyny: woda – grozi porażeniem, paliwo – grozi wybuchem.
 • Przed uruchomieniem agregatu należy sprawdzić kierunek w jakim wyrzucane będą spaliny. Odległość wylotu tłumika od starych przeszkód (np. ścian) na otwartej przestrzeni powinna wynosić minimum 1,5 m.
 • Tankowanie zbiornika paliwem winno odbywać się tylko wówczas gdy agregat jest wyłączony, ustawiony na poziomym podłożu (± 5%) z dala od źródeł ognia, wysokiej temperatury i ulatniających się wybuchowych oparów farb, lakierów czy gazów technicznych.
 • Należy pamiętać, by przed tankowaniem zadbać o odprowadzenie ładunków elektrostatycznych do ziemi. W tym celu należy zapewnić dobry kontakt zespołu z ziemią, a przed tankowaniem ustawić kanister na ziemi.
 • Nie wolno bezpośrednio tankować agregatów prądotwórczych w czasie pracy!
 • W czasie tankowania agregatu z kanistra należy stosować specjalny lejek z sitkiem uniemożliwiającym przedostanie się do zbiornika paliwa zanieczyszczeń mechanicznych.
 • W trakcie uruchamiania agregatu prądotwórczego należy upewnić się, czy w bezpośredniej odległości (z tylu operatora) nie znajdują się inne osoby narażone na uderzenie łokciem (dotyczy agregatów uruchamianych ręcznie).
 • W trakcie pracy silnik tłumik jak i prądnica osiągają wysoką temperaturę, dotkniecie grozi oparzeniem.
 • Uwaga spaliny są trujące! Bezwzględnie zabrania się używania agregatu w pomieszczeniach zamkniętych i słabo wentylowanych. Gazy spalinowe zawierają silnie trujący gaz: bezwonny tlenek węgla (CO), którego wdychanie grozi poważną chorobą lub śmiercią! Tlenek węgla jest gazem lżejszym od powietrza, więc należy zwrócić uwagę, by spaliny nie zatruwały osób znajdujących się powyżej miejsca pracy agregatu prądotwórczego.
 • Stosując metalowe przewody oprowadzające spaliny, należy zachować szczególną ostrożność. Przewód taki osiąga bardzo wysoką temperaturę, więc należy sprawdzić, czy nie ma on kontaktu z materiałami palnymi, bądź na takie nie jest skierowany.
 • Nie wolno stosować agregatu w bezpośrednim kontakcie ze źródłami ciepła oraz ognia –  grozi to pożarem lub eksplozja.
 • Podłączenie odbiorników niezgodne z ich instrukcja obsługi stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników oraz urządzeń odbiorczych.
 • Przy długotrwałej pracy w pobliżu agregatu prądotwórczego należy stosować sprzęt ochrony – tłumiący hałas.
 • Zawsze należy zabezpieczać agregat przed poślizgiem przewróceniem się lub upadkiem, szczególnie podczas pracy i transportu.
 • Zabrania się podwieszania agregatów (dotyczy to wszystkich typów) za podzespoły lub elementy osprzętu.
 • Zawsze należy pilnować, by do agregatów prądotwórczych nie miały dostępu osoby niepowołane, a w szczególności dzieci!

 

Mimo, że na pierwszy rzut oka agregat prądotwórczy wygląda na urządzenie proste w obsłudze, to wymaga technicznej wiedzy i doświadczenia, aby sprzęt pracował poprawnie przez wiele lat. Jeśli masz wątpliwość nt. bezpiecznego użytkowania agregatu prądotwórczego zapraszamy do kontaktu z firmą ENER-TECH.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail, nie zostanie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

siedem − jeden =