jak dobrać agregat prądotwórczy

Dobór agregatu prądotwórczego jednofazowego

Przy dobrze jednofazowego zespołu prądotwórczego, w zależności od ilości i rodzaju zasilanych urządzeń oraz na podstawie okresowego pomiaru energii elektrycznej, należy ustalić tzw. Współczynnik równoczesności, który pozwoli określić zapotrzebowanie mocy w stosunku do mocy zainstalowanych odbiorników, a tym samym pośrednio moc agregatu. Te same zestawienia można wykonać bez pomiarów energii. Praktyka pokazuje, że rzeczywisty pobór mocy jest z reguły wyższy niż przybliżone zestawienie. Zwykle moc załączonych odbiorników powinna wynosić około 60-70% mocy znamionowej zespołu prądotwórczego.

Przykładowe wartości mocy pobieranej (w W) przez typowe urządzenia gospodarstwa domowego

Urządzenie

Moc [W]

Urządzenie

Moc [W]

Świetlówka

20-40

Kuchenka elektryczna

200

Żarówka

40-100

Telewizor

150

Mikser

200

Radio

200

Pompa centralnego ogrzewania

300

Wentylator

350

Drukarka

350

Odkurzacz

400

Wiertarka

600

Zamrażarka

700

Suszarka do włosów

1000

Żelazko

1000

Ekspres do kawy

1000

Frytkownica

1000

Kosiarka do trawy

1000

Pilarka łańcuchowa

1500

Betoniarka

1500

Kuchenka mikrofalowa

1500

Sprężarka

2200

Wiertarka udarowa

2500

Czajnik elektryczny

2500

Pralka elektryczna

4000

 

Przy podłączeniu silników indukcyjnych jednofazowych należy pamiętać, że posiadają one prąd rozruchu pięciokrotnie lub więcej razy większy od znamionowego. Takie silniki stosuje się m. in. do napędu pomp cieczy brudnych, hydroforów i lodówek. W tych i innych przypadkach przy doborze odpowiedniego zespołu prądotwórczego należy posłużyć się instrukcją obsługi dane urządzenia lub specjalistów sprzedających dane urządzenie.

Dobór agregatu prądotwórczego trójfazowego

Przy doborze trójfazowego zespołu prądotwórczego, w zależności od ilości i rodzaju zasilanych urządzeń oraz na podstawie okresowego pomiaru energii elektrycznej, również należy ustalić tzw. Współczynnik równoczesności, który pozwoli określić zapotrzebowanie mocy w stosunku do mocy zainstalowanych odbiorników, a tym samym pośrednio określić moc zespołu prądotwórczego. Te same zestawienia można wykonać bez pomiarów energii. Podobnie jak w agregatach jednofazowych, moc załączonych odbiorników powinna wynosić około 60-70% mocy znamionowej zespołu prądotwórczego dla pracy w kategorii AC1. Tak określona moc posiada rezerwę niezbędną do procesów uruchamiania urządzeń elektrycznych. Dla pracy w kategorii AC2 i AC3 należy pamiętać, że moc silnika elektrycznego podana na tabliczce znamionowej określą jego znamionową moc mechaniczną na wale przy znamionowym współczynniku mocy cosj. Określenie zapotrzebowania mocy zawsze powinno zawierać analizę warunków i zapotrzebowania prądowego.

Tutaj także należy zauważyć, że gniazd lub zacisków jednofazowych prądnic trójfazowych nie można odebrać więcej niż 50% mocy znamionowej zespołu, a asymetria obciążenia poszczególnych faz w prądnicach trójfazowych nie może być większa niż 30%.

W szczególności należy mieć na uwadze rozruch silników indukcyjnych klatkowych w kategorii AC3, charakteryzujący się wysokim prądem rozruchowym Ir, którego zależności w stosunku do prądu znamionowego In są następujące:

  • Załączenie bezpośrednie: Ir:In=4-6
  • Załączenie za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt Ir:In=2-3
  • Załączenie poprzez przetwornicę częstotliwości Ir:In=1,5-3
  • Załączenie poprzez przekształtnik fazowy Ir:In=2-4

Następnie należy uwzględnić dopuszczalny spadek napięcia na zasilanych urządzeniach o wysokim zapotrzebowaniu mocy rozruchowej, które wynoszą odpowiednio:

  • Do 10% dla odbiorników czułoprądowych, urządzeń elektronicznych, oświetlenia specjalnego, itp.
  • Do 20% dla standardowych instalacji w budynkach mieszkalnych i zakładach przemysłowych.

Należy pamiętać także o spadku napięcia na linii zasilającej i obliczyć dopuszczalną długość przewodu zasilającego przy określonym przekroju. Przyjmując dopuszczalny spadek napięcia na przewodzie zasilającym U=2%(400V) można posłużyć się wzorem:

L=44/In x Rp

Gdzie Rp oznacza rezystancję odcinka przewodu o długości 10 m (zgodnie z danymi dostawcy)

Powyższy wzór dotyczy linii zasilającej i nie jest przedmiotem dalszych rozważań. W każdym przypadku należy jednak pamiętać o jego bezpośrednim wpływie na warunki zasilania.

Do określenia zapotrzebowania mocy rozruchowej do zasilania odbiorników o wysokim prądzie rozruchu i po uwzględnieniu dynamicznego spadku napięcia moc tę ustala się w następujący sposób:

Sr = 1,3(Ir/In) x Pn x k

Gdzie Sr – moc rozruchowa, Pn – moc czynna odbiorników, Ir – prąd rozruchowy w A, In – prąd znamionowy w A, k – współczynnik korekcji w zależności od stopnia obciążenia

Po określeniu mocy rozruchowej i uwzględnieniu dynamicznego spadku napięcia należy przystąpić do wyliczenia mocy znamionowej agregatu prądotwórczego. Ostatecznie powinno się wybrać odpowiednio większy zespół ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną wraz ze wzrostem postępu technicznego. Dla zabezpieczenia przyszłego zapotrzebowania na energie elektryczną zaleca się zastosować 20% rezerwę.

Agregat prądotwórczy z założenia służy do zapewnienia zasilania gwarantowanego. W zależności od potrzeb, zastosowania i wymagań można zdecydować się na wybór agregatu jedno- lub trójfazowego. O dobór optymalnego zespołu warto dopytać pracowników zatrudnionych w naszym serwisie agregatów w Kielcach. Pozostają oni do dyspozycji Klientów. Należy pamiętać, że wybór zespołu prądotwórczego jest ściśle uzależniony od indywidualnych potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail, nie zostanie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

8 + 19 =