Automatyka SZR

Automatyka SZR (samoczynnego załączenia rezerwy) służy do automatycznego przełączenia źródeł zasilania prądem elektrycznym z podstawowego na rezerwowe.

Automatyka SZR pracuje w trybie ciągłym w obie strony. Oznacza to, że układ bez przerwy zbiera potrzebne informacje z sieci i z zespołu prądotwórczego, przetwarza je na impulsy i przesyła (przetworzone przez siebie) na zespół, sterując jego pracą.

Po przełączeniu w tryb pracy automatycznej, automatyka czuwa nad poprawnością parametrów dochodzącego napięcia z sieci energetycznej do przyłączonych do agregatu odbiorników. W przypadku stwierdzenia przez automatykę nieprawidłowości parametrów prądu na dowolnej fazie lub zaniku napięcia na jakiekolwiek z faz po określonym czasie  (na ogół ok. 3 sekundach – wartości programowalne) następuje rozłączenie stycznika sieci i automatycznie rozpoczęta zostaje procedura uruchamiania zespołu prądotwórczego. Po ustabilizowaniu pracy zespołu i dalszej nieobecności napięcia w sieci energetycznej po określonej zwłoce czasowej nastąpi załączenie stycznika generatora. Zwłoka czasowa ma zapobiec ewentualnemu „zderzeniu” się faz w przypadku nagłego powrotu napięcia w sieci. Po powrocie napięcia w sieci energetycznej rozpocznie się procedura odłączania napięcia ze stycznika generatora i powrót do załączenia stycznika sieci energetycznej. Silnik pracuje nadal przez określony czas „na wszelki wypadek”, gdyby ponownie nastąpić miał zanik lub spadek napięcia z sieci, a także w celu wychłodzenia generatora. Po zakończeniu pracy system przechodzi w stan czuwania.

Umiejscowienie układu automatyki SZR w systemie zasilania zaprezentowano poniżej.

Wymagania stawiane układom automatyki SZR

Skuteczność działania urządzeń SZR zależna jest od spełnienia podstawowych wymagań:

  • działanie urządzeń SZR powinno następować w przypadku awaryjnego zaniku napięcia na szynach zbiorczych rezerwowanych, spowodowanego dowolną przyczyną,
  • działanie SZR powinno być jednokrotne, brak możliwości ponownego załączania źródła rezerwowego na ewentualne trwałe zwarcie na szynach rezerwowanych,
  • wartość napięcia źródła rezerwowego powinna być wyższa od minimalnej wartości, dla której jest możliwy samorozruch silników,
  • czas działania SZR powinien być odpowiednio krótki, aby zapewnić samorozruch silników z możliwie małym udarem prądu. Dobór czasu powinien być także skoordynowany z czasami działania zabezpieczeń urządzeń zasilających i odbiorczych, aby wyeliminować zbędne przełączanie zasilania,
  • załączenie wyłącznika źródła rezerwowego powinno nastąpić dopiero po stwierdzeniu stanu otwarcia wyłącznika źródła podstawowego. Jest to konieczne w celu uniknięcia włączenia źródła rezerwowego na zwarcie w obszarze źródła podstawowego oraz dla uniemożliwienia zasilania przez źródło rezerwowe drogą okólną odbiorów przyłączonych do źródła podstawowego i odciętych od normalnego zasilania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail, nie zostanie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

trzy + dziesięć =