eksploatacja agregatu pradotworczego

Prawidłowa eksploatacja agregatów prądotwórczych

Eksploatacja polega na obsłudze  użytkowania pojedynczego urządzenia, maszyny lub ich grupy. Obejmuje zatem organizacyjne, techniczne, ekonomiczne i społeczne zagadnienia dotyczące współdziałania ludzi i maszyn. Poniżej przedstawiamy rodzaje eksploatacji z wyszczególnieniem zadań.

Produkcyjna (czynna) ·         Przygotowanie do pracy i rozruch maszyny

·         Czynności sterowania i kierowania pracą maszyny

·         Czynności konserwacyjne wykonywane w procesie pracy

·         Efektywna praca maszyny

·         Postoje technologiczne wynikające z procesu pracy

Techniczna (bierna) ·         Transport maszyny na miejsce pracy

·         Przeglądy techniczne i naprawy

·         Magazynowanie, zabezpieczanie maszyny

·         Przygotowanie do pracy i rozruchu maszyny

·

Pośrednia ·         Przestoje z przyczyn organizacyjnych

·         Naprawy

·         Konserwacje

·         Kasacje

Bezpośrednia ·         Organizowanie robót (planowanie, normowanie, kierowanie i nadzorowanie)

·         Zabezpieczenie robót (zaopatrzenie, profilaktyka warunków bhp oraz przeciwpożarowa, warunki niezawodności eksploatacji)

·         Racjonalizacja (analiza efektywności, kierunki wprowadzania postępu technologicznego i organizacyjnego, szkolenie kadr dla eksploatacji)

Zasada Eksploatacji agregatów prądotwórczych została określona m. in. w: ustawie o Prawie energetycznym, rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych.

Strategia eksploatacyjna to sposób działania w wyniku którego osiąga się pożądany stan systemu eksploatacji. W przypadku nieefektywnej pracy strategię eksploatacyjną należy zmodyfikować lub zmienić w zależności od liczby godzin przepracowanych przez maszynę. Obsługa polega natomiast na czynnościach związanych z podtrzymywaniem lub przywracaniem agregatowi prądotwórczemu jego zdolności użytkowej w czasie. Klasyfikację obsługi przedstawiono poniżej:

Jednokrotna Wdrażanie urządzenia do systemu lub wycofanie go z eksploatacji.
Codzienna Sprawdzenie: czystości maszyn, częstotliwości i jakości smarowania, działania mechanizmów napędowych, stanu osłon i ogólnego bezpieczeństwa pracy.
Okresowa Przeprowadzana w odstępach ustalonych przez producenta maszyny. Kontrola prawidłowości działania układu smarowania, zasilania, chłodzenia, sterowania i in. Kontrola wszystkich połączeń, luzów, szczelności, zamocowań i zabezpieczeń mechanizmów napędowych i roboczych. Regulacja luzów w łożyskach, wymiana płynów, sprawdzenie działania poszczególnych zespołów mechanizmów roboczych i pomocniczych.
Sezonowa Oczyszczenie maszyny i zabezpieczenie przed korozją, uzupełnienie powłok malarskich i konserwacja maszyny zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Podstawowe czynności związane z codzienną obsługą techniczną maszyny:

 • Czyszczenie maszyny,
 • Smarowanie smarem antykorozyjnym, wazeliną techniczną lub innym smarem ochronnym powierzchni metalowej nie pokrytej powłokami ochronnymi i ulegające korozji,
 • Przeprowadzanie pełnego zakresu smarowania,
 • Uzupełnianie zbiorników paliwa, olejów i układu chłodzenia,
 • Zabezpieczanie maszyny przed wpływem warunków atmosferycznych,
 • Zabezpieczenie maski silników, zbiorników oraz skrzynek z narzędziami i częściami zapasowymi przed dostępem osób nieupoważnionych.

Podstawowe czynności związane z przygotowaniem agregatu na dłuższe okresy przechowywania:

 • Sprawdzić stan powłok ochronnych, a ewentualne miejsca uszkodzone zabezpieczyć i uzupełnić ubytki powłok lakierniczych,
 • Maszynę staranie umyć i oczyścić,
 • Przeprowadzić pełny zakres smarowania, stosując w razie potrzeby specjalne środki smarne oraz oleje konserwacyjne,
 • Zdjąć zbiorniki paliwa w celu przemycia i osuszenia, po czym ponownie je zamontować,
 • Spuścić płyn z chłodnicy, przepłukać ją roztworem sodowym w celu usunięcia kamienia kotłowego i ponownie napełnić,
 • Zakonserwować silnik spalinowy i elementy układu napędowego zgodnie z instrukcją producenta.

Jeśli szukają Państwo sprawdzonego serwisu do obsługi agregatów prądotwórczych zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami i zapoznania się z zakresem usług serwisu agregatów prądotwórczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail, nie zostanie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

9 − 9 =