serwis agregatu prądotwórczego

Prawidłowa obsługa agregatu prądotwórczego

Zespoły prądotwórcze mogą obsługiwać osoby posiadające dodatkowe kwalifikacje w zakresie eksploatacji zespołów prądotwórczych.

W czasie eksploatacji zespołu prądotwórczego należy co najmniej raz w miesiącu kontrolować stan połączeń śrubowych instalacji elektrycznej tablicy. Szczególnie należy kontrolować i dokręcać śruby na zaciskach obwodów siłowych (wyłącznik główny, listwa zaciskowa, styczniki, gniazda). Poluzowanie połączenia na zaciskach wyłącznika głównego i listwy zaciskowej mogą spowodować wypalenie zacisków lub uszkodzenie izolacji przewodów. Doprowadzi to do zakłóceń w pracy zasilanych odbiorników mocy lub braku ich zasilania.

Sterowanie silnikiem zespołu prądotwórczego może odbywać się:

  • Manualnie (ręcznie),
  • Elektrycznie (elektrostart),
  • Automatycznie (SZR).

Należy pamiętać, że stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym zespołów prądotwórczych wymagają posiadania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym.

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

  • Zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
  • Zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
  • Zasad i warunków wykonywania prac kontrolo-pomiarowych i montażowych agregatów prądotwórczych,
  • Zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielenia pierwszej pomocy,
  • Instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

serwis agregatu prądotwórczego

Możliwe przyczyny awarii agregatów prądotwórczych z silnikami benzynowymi

Wykaz okoliczności zakłócających prawidłową pracę przenośnych agregatów prądotwórczych z silnikami benzynowymi.

Usterka Możliwa przyczyna Sposób naprawy
Problem z uruchomieniem silnika ·         Brak paliwa

·         Poziom oleju odbiegający od normy

·         Silnik zimny a ssanie wyłączone

·         Zanieczyszczona świeca zapłonowa

·         Zanieczyszczony układ zapłonu

·         Sprawdzić stan paliwa

·         Sprawdzić poziom oleju

·         Sprawdzić, ewentualnie włączyć ssanie, gdy silnik jest zimny, a wyłączyć, gdy jest rozgrzany

·         Sprawdzić, ewentualnie oczyścić świece zapłonowe

·         W przypadku stwierdzenia niedomagania układu zapłonowego skontaktować się z serwisem

Nierówna, zakłócona praca silniak ·         Sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku

·         Sprawdzić położenie dźwigni ssania

·         Sprawdzić czystość filtrów paliwa

·         Sprawdzić czy jest wyłączone ssanie

·         Sprawdzić czystość filtra powietrza

·         Sprawdzić pochodzenie paliwa

·         Wyłączyć agregat i uzupełnić paliwo

·         Wyłączyć ssanie

·         Wymienić przepływowy filtr paliwa, oczyścić siatkowy filtr paliwa

·         Oczyścić lub wymienić filtr powietrza

·         Wymienić „podejrzane” paliwo

Brak napięcia na gniazdach sekcji odbiorczej ·         Sprawdzić styki prądnicy

·         Sprawdzić stan kondensatora

·         Sprawdzić stan (pomiary) uzwojeń prądnicy

·         Sprowadzić obroty silnika

·         Dokręcić styki prądnicy

·         Wymienić uszkodzony kondensator

·         Odstawić agregat do autoryzowanego serwisu

Nieprawidłowe napięcie w gniazdach sekcji odbiorczej ·         Sprawdzić pojemność kondensatora

·         Sprawdzić jakość diod wirnika prądnicy

·         Sprawdzić jakość uzwojeń wirnika (pomiary)

·         Sprawdzić obciążenie agregatu

·         Sprawdzić obrotu silnika

·         Wymienić uszkodzony kondensator

·         Wymienić uszkodzone diody (serwis)

·         Odstawić agregat do serwisu

·         Zmniejszyć obciążenie agregatu

 

Głośna praca prądnicy, drgania, stuki ·         Sprawdzić stan połączenia kołnierzowego silnika z prądnicą

·         Sprawdzić stan łożyska prądnicy

·         Sprawdzić obroty silnika

·         Dokręcić połączenia śrubowe kołnierza silnik-prądnica

·         Odstawić agregat do serwisu

·         Wymienić komplet amortyzatorów gumowych agregatu

 

Możliwe przyczyny awarii agregatów prądotwórczych z silnikami wysokoprężnymi

Wykaz okoliczności zakłócających prawidłową pracę przenośnych zespołów prądotwórczych z silnikami wysokoprężnymi.

Usterka Możliwa przyczyna Sposób naprawy
Problem z uruchomieniem silnika ·         Włączony wyłącznik bezpieczeństwa (grzybkowy czerwony) na panelu

·         Brak paliwa

·         Poziom oleju odbiegający od normy

·         Zanieczyszczony filtr separacyjny

·         Zapowietrzona pompa paliwa

·         Uszkodzony system podgrzewania silnika (świece żarowe lub grzałki podgrzewcze kolektora ssącego)

·         Sprawdzić powód wciśnięcia wyłącznika bezpieczeństwa, usunąć awarię  i odciągnąć wyłącznik grzybkowy,

·         Sprawdzić stan paliwa

·         Sprawdzić poziom oleju

·         Opróżnić z wody filtr separacyjny

·         Odpowietrzyć pompę poprzez 3-krotne (do 5 sekund) powtórzoną próbę uruchomienia silnika

·         Sprawdzić, ewentualnie wymienić elementy grzejne (serwis)

Nierówna zakłócona praca silnika, gaśnie kontrolka pracy OK ·         Sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku

·         Sprawdzić poziom oleju w misie

·         Sprawdzić czystość filtrów paliwa

·         Sprawdzić czystość filtra powietrza

·         Sprawdzić pochodzenie paliwa, od jesieni stosować tylko zimowy olej napędowy

WYŁĄCZYĆ AGEGAT

·         Uzupełnić paliwo

·         Sprawdzić poziom oleju na niewkręconym wskaźniku bagnetowym

·         Wymienić przepływowy filtr paliwa, oczyścić separacyjny filtr paliwa

·         Oczyścić lub wymienić filtr powietrza

·         Wymienić „podejrzane” paliwo

Brak napięcia na wskaźnikach panelu, a przyłączone odbiorniki nie funkcjonują ·         Sprawdzić stan bezpieczników

·         Sprawdzić styki prądnicy

·         Sprawdzić stan (pomiary) uzwojeń prądnicy

·         Sprawdzić obroty silnika

·         Dokręcić styki prądnicy

·         Sprawdzić przyczynę wyłączenia bezpieczników, po usunięciu awarii odbiornika włączyć bezpiecznik

·         Odstawić agregat do autoryzowanego serwisu lub na miejsce eksploatacji agregatu

Wskaźniki na panelu sterowniczym informują o nieprawidłowym napięciu generowanego prądu ·         Sprawdzić jakość uzwojeń wirnika (pomiary)

·         Sprawdzić obciążenie agregatu

·         Sprawdzić obrotu silnika

·         Wymienić uszkodzone diody (serwis)

·         Odstawić agregat do serwisu

·         Zmniejszyć obciążenie agregatu

Głośna praca prądnicy, drgania, stuki ·         Sprawdzić stan połączenia kołnierzowego silnika z prądnicą

·         Sprawdzić stan łożyska prądnicy

·         Sprawdzić stan amortyzatorów gumowych agregatu

·         Dokręcić połączenia śrubowe kołnierza silnik-prądnica (serwis)

·         Odstawić agregat do serwisu

·         Wymienić komplet amortyzatorów gumowych agregatu prądotwórczego

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail, nie zostanie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

pięć + 15 =