Utrzymanie agregatu prądotwórczego w należytym stanie technicznym powinno być zapewnione przez poddawanie go regularnym oględzinom, konserwacjom i remontowi.

Zespół prądotwórczy stanowiący rezerwowe źródło zasilania, wyłączony z ruchu, powinien być co najmniej raz w miesiącu smarowany, uruchamiany i kontrolowany w zakresie:

 • Stanu technicznego akumulatora rozruchowego lub instalacji rozruchowej,
 • Stanu paliwa, oleju i płynu chłodzącego,
 • Działania pomp dostarczających paliwo,
 • Stanu czystości filtrów paliwa, oleju i powietrza,
 • Połączeń elektrycznych i stanu ochrony przeciwporażeniowej,
 • Odłączenia odbiorników od wspólnej sieci za pomocą wyłącznika głównego,
 • Wartości rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy,
 • Prawidłowego działania, w szczególności podnapięciowego samoczynnego wyłączenia wyłączników oraz blokad.

Oględziny agregatu prądotwórczego powinny być przeprowadzane w czasie pracy zespołu co najmniej raz w tygodniu i powinny obejmować:

 • Sprawdzenie stanu zespołu i jego pomieszczeń,
 • Sprawdzenie układu zasilania w paliwo, smarowanie i chłodzenia,
 • Sprawdzenie układu rozruchu,
 • Sprawdzenie poprawności działania wentylacji i urządzeń odprowadzania spalin,
 • Sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych,
 • Sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej,
 • Sprawdzenie stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • Sprawdzenie wyposażenia w sprzęt ochronny,
 • Osłuchanie i sprawdzenie zespołu prądotwórczego pod względem płynności pracy.

Przeglądy zespołu prądotwórczego powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy podczas postoju i powinny obejmować:

 • Oględziny,
 • Wymianę oleju i smarowania całego zespołu,
 • Oczyszczenia styków elektrycznych,
 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów zespołu,
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • Sprawdzenie:

– akumulatora lub instalacji rozruchowej i zapłonowej,

– układów paliwa, smarowania, chłodzenia i rozrządu,

– stanu technicznego prądnicy i silnika,

– przyrządów pomiarowych, sygnalizacyjnych i zabezpieczeń,

– stanu technicznego tablicy rozdzielczej,

– układu regulacji zespołu,

– stanu oświetlenia w miejscu pracy agregatu,

 • Czynności konserwacyjne,
 • Wymianę zużytych części.

Terminy i zakresy przeprowadzania remontów agregatów prądotwórczych określa kierownik zakładu na podstawie wyników stanu technicznego zespołu. Przykładowe okoliczności zakłócające prawidłową pracę przenośnych agregatów prądotwórczych to pierwszy krok do prawidłowej diagnozy uszkodzenia agregatu. Ocena stanu technicznego zespołu prądotwórczego powinna być dokonywana nie rzadziej niż raz w roku. Prawidłowe użytkowanie i serwisowanie agregatu zapewni gwarancję zasilania w sytuacjach awaryjnych. Dlatego tak ważne jest aby nasz agregat działał niezawodnie w ważnych dla naszej działalności momentach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail, nie zostanie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

dziewięć − trzy =