moc agregatu pradotworczego

Zgodnie z normą PB-ISO 8528-1 „Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym tłokowym. Zastosowania, kwalifikacji i wymagania” definiuje się następujące moce oddawane przez zespół prądotwórczy:

  • Moc trwała (COP),
  • Moc szczytowa (PRP),
  • Moc ograniczona czasowo (LPT).

Zdefiniowane w normie moce odnoszą się do mocy czynnej oddawanej przez generator zespołu prądotwórczego i są podawane przez producentów zespołów prądotwórczych. Często w katalogach producentów zostaje określona znamionowa moc pozorna zespołu (podawana w [kVA]) oraz znamionowa moc czynna przy znamionowej częstotliwości i znamionowym współczynniku mocy generatora dla obciążenia indukcyjnego (podawana w [kW]).

Moc trwała

Moc trwała (COP) określa wartość mocy, którą można w sposób ciągły obciążyć zespół prądotwórczy przez cały rok z zachowaniem niezbędnych przerw koniecznych dla obsługi serwisowej. Jest ona określana w [kW] lub w procentach mocy znamionowej czynnej zespołu.

Moc szczytowa

Moc szczytowa (PRP), określa największą moc, którą można obciążyć zespół prądotwórczy pracujący w określonych warunkach otoczenia przy zmieniającym się obciążeniu, które może występować w czasie nieograniczonej liczby godzin w ciągu roku, z zachowaniem przerw niezbędnych dla obsługi serwisowej.

Przy określaniu mocy szczytowej, konieczne jest określenie średniej dopuszczalnej mocy oddawanej wciągu 24 godzin, czyli średniego dopuszczalnego obciążenia zespołu w ciągu doby. Moc ta jest określana przez producenta zespołu prądotwórczego na podstawie danych katalogowych silnika spalinowego napędzającego generator zespołu.

Moc ograniczona czasowo

Moc ograniczona czasowo (LPT), określa największą moc zespołu prądotwórczego pracującego w określonych warunkach otoczenia, która może być dostarczana z jego generatora w czasie nie przekraczającym 500 godzin rocznie z zachowaniem niezbędnych przerw koniecznych na obsługę serwisową zespołu, przy pracy ciągłej nie przekraczającej 300 godzin w ciągu roku.

Przekroczenie granicy mocy przy zasilaniu odbiorników z zespołu prądotwórczego spowoduje odcięcie dopływu paliwa do silnika spalinowego napędzającego generator i w konsekwencji przerwanie dostaw energii elektrycznej do zasilania odbiorników.

Dobierając moc agregatu prądotwórczego należy zwracać uwagę na podawane w katalogach producentów zdefiniowane wyżej moce określone w normie. Spełnienie wszelkich wymagań określonych w tym dodatku pozwoli na długotrwałą, bezawaryjną pracę zespołu prądotwórczego.

Należy bezwzględnie unikać długotrwałego obciążania zespołu prądotwórczego mocą znamionową z uwagi na silnik napędzający generator, który w takim przypadku ulegnie szybkiemu wyeksploatowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail, nie zostanie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

20 − dziewiętnaście =